By-Pass: Bye Bye (2017)

By-pass (IPA: /baj pɑːs/) innebär inom medicin att skapa en alternativ eller en andra väg för något, ofta blodflöde. A performance, a by-pass. Here we have the opportunity to say goodbye, so long. And to remember.

Performer: Alica Tserkovnaja 
Photos: Alba Lindblad

A sight specific performance for Klubb Kahlo Slipvillan and Paradiso Festival 2017, Turteatern.