Framtidens Rum (virtuella rum i Meat Space) 2023

Framtidens Rum är ett konstnärligt utvecklingsprojekt som undersöker hur ungdomar tänker och känner kring framtiden med fokus på relationer mellan virtuella rum och en materiell, fysisk värld IRL. Målsättningen har varit att skapa utrymme för kreativt skapande och spekulativa samtal.

Utvecklingsprojektet är inititerat, skapat och utfört av konstnärerna Alica Tserkovnaja, Freja Andersson och Feronia Wennborg, med stöd från Region Skåne och Inter Arts Center.Projektet bestod av fyra delar:

  • Utvecklandet och genomförandet av workshops med och för ungdomar 15-24 år.  I workshopen introducerar vi lyssningsövningar, skådespelar improvisation samt AI-verktyg ur ett kritiskt och konstnärligt perspektiv. Workshopsen utfördes i samarbebte med Ung Teater Scens projekt Scen utanför C i Malmö. 

  • Offentlig visning av en hybrid plats av ett fysiskt inrett rum med digitala och virtuella inslag på Inter Arts Center, Malmö. 

  • Skpanadet av ett läraramaterial som finns att tillgå för pedagoger och ämneslärare för att återskapa delar av workshopen utifrån temat “Framtidens Rum” 

  • Under april 2024 sitter tre affischer uppe i hela Malmö Stad, skapade av oss.  Dessa affischer är portaler i det offentliga rummet och agerar som en förlängning av projektetes karaktär och frågeställningar om “rum i rummet”. Affischerna har tillhörande QR-koder